Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Δεξιά καί Άριστερά "ΚΚΕ"

******

Θα ήταν "εύχής έργον" άν οί δυσαρεστημένοι καί άπογοητευμένοι μέ τά κόμματα Έλληνες πολίτες νά ψηφίσουν Δεξιά ή Άριστερά "ΚΚΕ" ούτως ώτε νά κυβερνηθεί ή Έλλάδα άπό ένα καθαρό δίπολο Ίκανοποιώντας όλες τίς κατηγορίες τών  πολιτών καί ίδεολογιών χωρίς τά δεξιά καί άριστερά "έκτρώματα"