Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Κίνδυνος κατάρρευσεις τής κτηνοτροφίας

2012-10-30 10:02

 

Κίνδυνος κατάρρευσης της κτηνοτροφίας από την αδυναμία των παραγωγών να προμηθευτούν ζωοτροφές

Κίνδυνος κατάρρευσης της κτηνοτροφίας από την αδυναμία των παραγωγών να προμηθευτούν ζωοτροφές


 
Με δεδομένη την υποχρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, την εντεινόμενη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, αλλά και τον ιδιαίτερα σημαντικό περιορισμό των τραπεζικών πιστώσεων, εκτιμάται βάσιμα η σημαντική μείωση της αγροτικής παραγωγής εξαιτίας της αδυναμίας προμήθειας απόλυτα αναγκαίων εφοδίων - κυρίως ζωοτροφών, με συνέπεια να είναι ήδη ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης του κλάδου της κτηνοτροφίας.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν ήδη περιορίσει σημαντικά την παραγωγή, αλλά και τα αποθέματα σιτηρών για ζωοτροφές (αραβόσιτος) με αποτέλεσμα την εκρηκτική άνοδο των τιμών τους σε  διεθνές, ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο. Σημειώνονται ειδικότερα τα ακόλουθα :

 

 

Εξαιτίας της πρωτοφανούς ξηρασίας στην Αμερική, η οποία αποτελεί μακράν την πρώτη εξαγωγική χώρα αραβοσίτου σε παγκόσμιο επίπεδο, με μερίδιο 40% περίπου, προβλέπεται σημαντική κάμψη της παραγωγής, κατά 42 εκατ. τόνους, μέγεθος που αντιστοιχεί σε μείωση που υπερβαίνει το 13% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Μειωμένη επίσης αναμένεται η παραγωγή της Ουκρανίας (-8%), της Σερβίας (-13%), αλλά και της ΕΕ 27 (-15%). Εξαιτίας αυτών των συνθηκών τα αποθέματα τέλους κατά την εμπορική περίοδο 2012/2013 αναμένεται να μειωθούν κατά 11% περίπου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη ως συνέπεια την εξαιρετικά σημαντική αύξηση των εξαγωγικών τιμών του αραβοσίτου, τόσο στην Αμερική (από 230 δολ./τόνο τον Αύγουστο του 2011 σε 302 δολ./τόνο τον Αύγουστο του 2012, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 31% και πλέον και σε 319 δολ./τόνο τον Σεπτέμβριο 2012) όσο και στην Ευρώπη. Ήδη, η τιμή του ζωοτροφικού αραβόσιτο Μαύρης Θάλασσας στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθε στα 285 δολ./τόνο, καταγράφοντας, εντός τριμήνου, άνοδο κατά 40 δολ./τόνο.

 

 

Στην εγχώρια αγορά σημειώνεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις τιμές σιτηρών για ζωοτροφές. Ειδικότερα, οι τιμές αραβοσίτου από 17-19 λεπτά/κιλό κυμαίνονται ήδη στο επίπεδο των 25-26 λεπτών/κιλό (αύξηση 45% περίπου), ενώ  περσινά αποθέματα διαθέτονται στην αγορά σε τιμές παραγωγού που πλησιάζουν τα 32 λεπτά/κιλό. Ανάλογες αυξήσεις σημειώνονται στο κριθάρι (από 16-17 λεπτά/κιλό σε 30 λεπτά/κιλό), αλλά και στη μηδική (από 16-18 λεπτά/κιλό σε 25 λεπτά/κιλό σήμερα) η παραγωγή της οποίας αναμένεται να σημειώσει μεγάλη κάμψη (40% περίπου) εξαιτίας της ανομβρίας και της ξηρασίας. Σημειώνεται επίσης ότι δεν θα είναι διαθέσιμες στην εγχώρια αγορά ζωοτροφών ποσότητες σκληρού σίτου, μια και το σύνολο σχεδόν του προϊόντος αυτού, εξαιτίας της πολύ καλής ποιότητάς του, θα διατεθεί για ανθρώπινη διατροφή.

 

 

Επισημαίνεται  ότι η παραγωγή της χώρας σε αραβόσιτο βρισκόταν κατά το 2011 στο επίπεδο των 2,1 εκατ. τόνων περίπου, με εισαγωγές ύψους 420 χιλ. τόνων και  εξαγωγές 31 χιλ. τόνων περίπου. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά κατά το τρέχον έτος, με σημαντική πτώση της παραγωγής αραβοσίτου (της τάξεως του 11% περίπου) αλλά και σημαντική αύξηση των εξαγωγών, με αποτέλεσμα να καταστεί εξαιρετικά δυσχερής η διάθεση ζωοτροφικού αραβόσιτου για τους κτηνοτρόφους.

 

 

Είναι προφανές ότι οι εξελίξεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της παραγωγής σε ορισμένα σημαντικά προϊόντα του κτηνοτροφικού κλάδου.

 

 

Χαρακτηριστικά, στο αιγοπρόβειο γάλα η εγχώρια παραγωγή δεν αναμένεται να υπερβεί τους 600 χιλ. τόνους έναντι των 650 χιλ. τόνων του 2011. Επίσης σημαντική αναμένεται η μείωση της παραγωγής στο αγελαδινό γάλα, μια και από 638 χιλ. τόνους το 2011 δεν αναμένεται να υπερβεί το 2012 τους 630 χιλ. τόνους. Εξαιτίας μάλιστα της πτώσης αυτής, η απόσταση της εγχώριας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος από την εθνική ποσόστωση (861 χιλ. τόνοι κατά την περίοδο 2011/2012) έχει υπερβεί το επίπεδο των 200 χιλ. τόνων. Να σημειωθεί ότι η απόσταση αυτή την περίοδο 2006/2007 κυμαίνονταν στο επίπεδο των 44 χιλ. τόνων περίπου.

 

 

Εξαιτίας των δυσμενών αυτών εξελίξεων – και όχι μόνο, η οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων βρίσκεται σε οριακό σημείο και ήδη αδυνατούν να ανταποκριθούν σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (προς Τράπεζες και Δημόσιο) προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες καθημερινής διαβίωσής τους.

 

 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκκαθάριση της ΑΤΕ, μια και σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις στην υπό εκκαθάριση “Αγροτική” περιλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός αγροτών–κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείων τους, οι οποίες είναι υπερήμερες άνω των 90 ημερών. Αδυνατούν έτσι να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση δανείων, όπως εκείνα που είχαν χορηγηθεί προηγούμενα (πριν την από 27.7.2012 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκκαθάριση της ΑΤΕ) και βρίσκονταν σε ρύθμιση με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και στην εξυπηρέτηση άλλων κατηγοριών δανείων (βραχυπρόθεσμα, επενδυτικά, δάνεια κεφαλαίων κίνησης, στεγαστικά κλπ.).

 

 

Ενόψει των παραπάνω, η ΠΑΣΕΓΕΣ επισημαίνει ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθούν ορισμένα επείγοντα μέτρα πολιτικής και ρυθμίσεις, όπως :

 

 

α) Να ανασταλούν άμεσα από τον εκκαθαριστή της “Αγροτική” οι διαδικασίες βεβαίωσης από τις ΔΟΥ των εγγυητικών επιστολών των κτηνοτροφικών δανείων που ήταν σε ρύθμιση πριν την εκκαθάριση της ΑΤΕ.

 

 

β) Να υιοθετηθεί, πριν την έναρξη υλοποίησης των διαδικασιών της εκκαθάρισης, νομοθετική ρύθμιση για την εξαίρεση από την με οποιοδήποτε τρόπο εκποίηση από τον εκκαθαριστή των κάθε μορφής ενυπόθηκων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με περιορισμό της ληξιπρόθεσμης οφειλής των κτηνοτρόφων στην τρέχουσα εμπορική αξία και στη συνέχεια την κεφαλαιοποίησή της σε ένα νέο δάνειο, η εξόφληση του οποίου να πραγματοποιηθεί σε 10 ετήσιες, άτοκες, ισόποσες δόσεις (το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο να εφαρμοσθεί και στους άλλους, εκτός των κτηνοτρόφων, αγρότες οι οποίοι έχουν επίσης ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο εκκαθάρισης της “Αγροτικής”).

 

 

γ) Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (“de minimis”) με το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο κτηνοτρόφο, επί 3 τουλάχιστον έτη (σημειώνεται ότι το ανώτατο σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ανέρχεται για την Ελλάδα στο ποσό των 75 εκατ. ευρώ περίπου).

 

 

δ) Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα εφαρμογής ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης της κτηνοτροφίας, με ένταξη σχετικού μέτρου στο υπό τροποποίηση Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για την στήριξη των κτηνοτρόφων στην προμήθεια ζωοτροφών. Ο σχεδιασμός του μέτρου αυτού πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από σχετική παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η συμβατότητά του, με επίκληση των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, εξαιτίας τόσο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, όσο και από  τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην εγχώρια, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά ζωοτροφών.