Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

2014-09-10 19:22

Ή έγκατάλειψη τού Άρχαιο-Έλληνικού Πολιτισμού ξεκινά άπό τό βυζάντιο, καί δυστυχώς συνεχίζεται καί σήμερα. Οί έπισκέπτες έρχονται νά θαυμάσουν τά πρώτα δείγματα άπό τά μνημεία τού Πολιτισμού μας, όμως άντικρίζουν τήν έγκατάλειψη καί άδιαφορία τών μνημείων μας, όπως τήν Άκρόπολη τού Βουκάτιου στήν Παραβόλα Αίτωλοακαρνανίας. Τό Βουκάτιο ίσως είναι ένα άπό τά πρώτα κυκλώπεια τείχη τής άνθρωπότητας, σέ σχετική έρευνά μας δέν συναντήσαμε παρόμοια τεχνική κατασκευή, κί όμως ή πολιτεία καί έδώ δείχνει τό άπρόσωπο καί ψυχρό ένδιαφέρον της. Ή Άκρόπολη τού Βουκάτιου χρήζει άμεσης συντήρησης καί φύλαξης. Τό ύπουργείο πολιτισμού θά πρέπει άμεσα νά δείξει τήν ευαισθησία του γιά τό θέμα αύτό, διότι συνεχίζεται ή καταπάτηση τού άρχαιολογικού χώρου άπό δήθεν παλιούς ίδιοκτήτες μέ τήν άνοχή τών τοπικών καί περιφερειακών κυβερνητών.