Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

ΕΡΓΑΣΙΑ: 2.000 προσλήψεις στή ΔΕΗ γιά όρυχεία καί άτμοηλεκτρικούς σταθμούς

2012-09-22 12:54

 

 

Οι θέσεις αφορούν κυρίως τεχνικές ειδικότητες, ενώ 100 θα καλυφθούν από πτυχιούχους Πολυτεχνείου

Την ευκαιρία να εργαστούν στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για ένα οκτάμηνο θα έχουν 2.000 άτομα όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών.

Η ΔΕΗ Α.Ε. υπέβαλε αίτημα πρόσληψης 2.000 νέων υπαλλήλων, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά προσωπικού που υπάρχουν κυρίως στα ορυχεία και στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς.

2.000 προσλήψεις στη ΔΕΗ για ορυχεία και ατμοηλεκτρικούς σταθμούς

Το αίτημα εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα, βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ήδη ο σχετικός φάκελος με την κατανομή των θέσεων βρίσκεται στην αρμόδια επιτροπή του ΑΣΕΠ.

Κατανομή - Ειδικότητες
Στόχος της νέας προκήρυξης είναι η κάλυψη αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στη ΔΕΗ λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού, αλλά και της αναλογίας 1 προς 10 στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Υπενθυμίζεται πως το 2000 η ΔΕΗ απασχολούσε 31.600 άτομα, ενώ στα τέλη του 2011 ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτήν είχε μειωθεί σε 21.255.

Ο τελευταίος μεγάλος διαγωνισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού είχε γίνει το 2007 (Προκήρυξη 1/2007) και αφορούσε 2.035 προσλήψεις σε 77 ειδικότητες.

Οι θέσεις που ζητά αυτήν τη φορά η ΔΕΗ αφορούν κυρίως τεχνικές ειδικότητες, ενώ γύρω στις 100 θα καλυφθούν από πτυχιούχους Πολυτεχνείου, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς.

Οι πιο δημοφιλείς ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των θέσεων είναι κυρίως τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορούν: Τεχνίτες Δικτύων, Τεχνικοί Σταθμών, Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικοί Ορυχείων, Μηχανοτεχνικοί, Τεχνικοί Εξοπλισμού, Χειριστές Μηχανημάτων και Οδηγοί.

Οι πρώτοι διαγωνισμοί
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εργασίας» βρίσκονται ήδη προς έγκριση στο ΑΣΕΠ οι τρεις πρώτες προκηρύξεις για 565 θέσεις εποχικού προσωπικού στο Νομό Κοζάνης και στην Αθήνα. Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να έχουν εγκριθεί όλες οι προκηρύξεις των επιμέρους μονάδων και να έχει αρχίσει η κατάθεση αιτήσεων σε ορισμένες από αυτές με βασικά κριτήρια την ανεργία και την εντοπιότητα.

Οι πρώτες προκηρύξεις της ΔΕΗ αφορούν:

  • 320 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας: Τα ορυχεία εκμετάλλευσης λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία απλώνονται σε μια τεράστια έκταση 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουν εκμεταλλεύσιμα αποθέματα περί τους 1,4 δις. τόνους (το πέρας τους φτάνει έως το 2050) και τροφοδοτούν πέντε λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς οι οποίοι «σηκώνουν» το βάρος του 60% της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι 320 νέες θέσεις εργασίας που θα προκηρυχθούν θα κατανεμηθούν κυρίως στις ειδικότητες: Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Οδηγών, Μηχανοδηγών και Τεχνικών Ορυχείων.

Για να προσληφθούν οι νέοι υπάλληλοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους -αμέσως μόλις οριστεί η σχετική προθεσμία- στη διεύθυνση: 7χιλ. Πτολεμαΐδας - Κοζάνης. Πληροφορίες στα τηλ. 24630 - 52284, 24630 - 52801 και 24630 - 52228.

  • 160 θέσεις στον ΑΗΣ Καρδιάς: Ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής Καρδιάς (στην Κοζάνη) διαθέτει τέσσερις μονάδες και είναι κτισμένος πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα λιγνιτικά κέντρα στον κόσμο, εκείνο της Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου.

Οι 160 νέοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα είναι κυρίως Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτες, Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Εργων, Οδηγοί και Εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόλις οριστεί η σχετική προθεσμία, στο Διοικητήριο του ΑΗΣ Καρδιάς: 14χλμ Εθν. Οδού Κοζάνης - Πτολεμαίδας. Πληροφορίες στα τηλ. 2461055583, τηλ.24610-55284

  • 85 θέσεις στον ΑΔΜΗΕ: Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε ως 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε (σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.

Ο φορέας που έχει έδρα την Αθήνα, έχει υποβάλει αίτημα πρόσληψης 85 εποχικών υπαλλήλων και συγκεκριμένα 59 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 18 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 8 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

35 εργάτες στη Μεγαλόπολη

Με 35 εργάτες θα ενισχυθεί το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί για 60 ημερομίσθια και θα πρέπει να μην έχει ξαναδουλέψει στο παρελθόν (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 60 ημερομισθίων) πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της. Στην επιλογή προηγούνται οι δημότες των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην κεντρική γραμματεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (Τ.Κ. 222 00 - Μεγαλόπολη). Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 27910- 25045 και 33034.