Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

ΕΕ: Όδεύοντας πρός ούσιαστικότερη ένοποίηση - Τό σχέδιο συμπερασμάτων τής Συνόδου Κορυφής

2012-10-16 13:52

 

 
 
 Στη διάθεση του ert.gr το σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής 18-19 Οκτωβρίου
 

Στο κείμενο που εστάλη χθες βράδυ στις εθνικές αντιπροσωπείες, για το οποίο εργάστηκαν ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι, οΖοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας, είναι εμφανές ότι η κατεύθυνση που επιθυμούν να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους επόμενους μήνες είναι προς μία πιο ενοποιημένη οικονομικά και κοινωνικά Ευρώπη. Ακόμη και σε αυτό το γενικόλογο σχέδιο συμπερασμάτων, διαπιστώνει κανείς τη μάχη με το χρόνο που δίνουν αποφασιστικά οι μηχανισμοί στην ΕΕ για να ληφθούν αποφάσεις και κυρίως να εφαρμοστούν, οι οποίες θα θωρακίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία, θα της ανοίξουν τη δυνατότητα ανάπτυξης, θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα, θα αυξήσουν την απασχόληση, θα ενισχύσουν τις εμπορικές συναλλαγές αλλά και τις δομές που σχετίζονται με την πολιτική διακυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κείμενο αναφέρεται ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει δύσκολες προκλήσεις και για αυτό θα πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα τα μέτρα που συμφωνήθηκαν τους τελευταίους μήνες για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και, πάντως, της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων γίνεται λόγος για το πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης που μπορεί, μέσω μόχλευσης να οδηγήσει σε διάθεση 4,5 δισ. ευρώ για ανάπτυξη, στη θέσπισή του το συντομότερο (ειδική συνεδρίαση του Νοεμβρίου για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο), ώστε να εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους, στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης από τα κράτη-μέλη.

Η ευρωομάδα, σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων, θα συντάξει τα ακριβή κριτήρια που θα οδηγήσουν στην άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), με πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του Ιουνίου 2012, σημαντική αναφορά κυρίως λόγο του παρασκηνίου που ήθελε τη Γερμανία και κάποιες από τις βόρειες χώρες να θέλουν να απέχουν από τη συμφωνία στήριξης του ιταλικού και ισπανικού τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με τις οποίες ο μηχανισμός θα ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες χωρίς να επιβαρύνεται το δημόσιο χρέος των χωρών, κάτι που είναι και ο κεντρικός λόγος των ζυμώσεων για την ένταξη ή όχι της Ισπανίας στον μηχανισμό διάσωσης.

Τα κύρια σημεία του σχεδίου συμπερασμάτων

- Το πρόγραμμα για τα Ομόλογα: Έχουν ήδη εγκριθεί 100 εκατ. ευρώ και στην αρχή του επόμενου έτους θα διατεθούν άλλα 130 εκατ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αφιερώσει μία ειδική συνεδρίαση τον Νοέμβριο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας έτσι την έγκρισή του μέχρι το τέλος του έτους.

- Η επίτευξη μίας πλήρως λειτουργικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς έως το 2015: Θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον ανάπτυξη 4% έως το 2020. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για τις προτάσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή, τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, τη μείωση του κόστους της ανάπτυξης της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

- Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας: Είναι σημαντικό η έρευνα και η καινοτομία να δημιουργούν ανταγωνιστικά κέρδη.

- Δημιουργία του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη: Είναι απαραίτητο για τη μείωση της συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση.

- Δημιουργία φορολογικής πολιτικής για την ανάπτυξη: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα υποβληθεί πριν από το τέλος του έτους, σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, όσον αφορά στους φορολογικούς παραδείσους, και επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Παράλληλα, σημειώνει τα αιτήματα ορισμένων κρατών-μελών για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει γρήγορα.

- Ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης: Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

- Αξιοποίηση της δυναμικής του εμπορίου: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με Ιαπωνία, Καναδά, Σιγκαπούρη τους προσεχείς μήνες. Επίσης, δεσμεύεται να εργαστεί προς την κατεύθυνση της έναρξης, το 2013, διαπραγματεύσεων για μία συνολική διατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων.

- Σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων, η Ένωση στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, ανοιχτό στο μέτρο του δυνατού σε όλα τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

-Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για την ταχεία θέσπιση των διατάξεων σχετικά με την εναρμόνιση του εθνικού ψηφίσματος και των πλαισίων εγγύησης των καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αποθεμάτων, στη βάση των υφιστάμενων νομοθετικών προτάσεων.

- Η ευρωομάδα θα συντάξει τα ακριβή κριτήρια που θα οδηγήσουν στην άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ESM, με πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του Ιουνίου 2012.

- Σχετικά με τη ζώνη του ευρώ, στόχος είναι ένα ολοκληρωμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.