Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Άποψη άναγνώστη

2014-06-15 15:14

Τελικά ό Σαμαράς έχει έμπνεύσεις καί βλέψεις πρός τήν κεντρο άριστερά... καί δέν τού φαινότανε