ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

******
      2/12/2016
 
(( Ή πραγματικότητα τού σοσιαλοκομμουνισμού είναι είκονική ))
(( Ό ήθικισμός τής άριστεράς είναι άνέντιμος ))
((Τά όράματα καί οί διεκδικήσεις τού σοσιαλοκομμουνισμού είναι άνέντιμα καί άνήθικα))
 
Αιτία όλων τών κακών πού συμβαίνουν στήν άνθρωπότητα είναι οί διεφθαρμένες προπαγανδιστικές πολιτικές τού σοσιαλοκομμουνισμού.
________________________________________________________
 

 


Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας: