2012-10-11 10:40

Άπό σήμερα ή καταβολή τών οικογενειακών έπιδομάτων τού ΟΓΑ

 

Θάλεια Καμπουρίδου

Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ . Θα καταβληθούν σε 418.279 οικογένειες τα οικογενειακά επιδόματα του Ε΄διμήνου του 2012, από τον ΟΓΑ. Πρόκειται για το πολυτεκνικό επίδομα, το επίδομα τρίτου παιδιού, το πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, την εφάπαξ παροχή και την ισόβια σύνταξη.

 

—————

Πίσω


Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας: